Wapenboek HC vzw

                       
REGISTER VAN ALLE SINDS 1 JUNI 1974 DOOR HET HERALDISCH COLLEGE vzw i.s.m. FAMILIEKUNDE VLAANDEREN GEREGISTREERDE WAPENS.

(Familiekunde Vlaanderen (FV) was tot 2011 : Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF))

 

ZOEKformulier voor wapenregistraties

  • Druk eerst het keuzerondje van het door u gewenste zoekcriterium aan.
    Vul daarna in het vakje een familienaam, een tekenrij [familienaamdeel], een jaartal of een trefwoord in.
  • Het vakje mag niet leeg zijn, tenzij u als criterium 'Familienaam exact gelijk aan' aangedrukt had: een leeg vakje betekent dan dat u alle wapens uit de databank wenst op te vragen.
  • Maak tenslotte nog uw keuze uit de mogelijke volgordes waarin de resultaten kunnen gelijst worden.
  • Om het zoeken te starten, druk op de knop "Zoek op".

Familienaam exact gelijk aan
Familienaam bevat tekenrij Sorteer op
Publicatiejaar gelijk aan Registernummer
Beschrijving wapen bevat trefwoord Familienaam
Beschrijving helmteken bevat trefwoord Publicatietijdstip
Wapenspreuk bevat trefwoord  
Info bevat trefwoord

Tips:
- een trefwoord mag ook een deel van een woord zijn, bv. 'bijl' vindt: 'bijl', 'bijlen', 'strijdbijl', 'leerlooiersbijlen'.
- u mag in een trefwoord ook spatietekens gebruiken, bv. 'keper van keel'.
- om alle oude wapens te vinden, zoek in Info naar 'oud wapen'.

Voor meer informatie over de Familiekunde Vlaanderen (FV) en het Heraldisch College van FV, klik de respectievelijke bovenstaande logos.