Zoeken in
gegevensblokbestanden

Terug

Vele bestanden van Ariadne zijn gestructureerd in gegevensblokken. Een gegevensblok kan één enkele regel zijn, zoals bv. de verwijzing naar een naam en een bladzijdennummer uit een index op een genealogisch of heemkundig tijdschrift, maar kan ook een hele reeks regels zijn, zoals bv. alle gegevens uit een akte van doop (naam dopeling, ouders, peter en meter, datum, bijzonderheden) of bv. ook zelfs een volledig gezin uit een gezinsreconstructie van een bepaalde gemeente.

Dergelijke bestanden noemen we gegevensblokbestanden. Men moet deze raadplegen door een te zoeken woord op te geven. Alle blokken die het woord bevatten worden u - in schuifjes van een aantal blokken tegelijk - getoond.

Hieronder ziet u een eenvoudig voorbeeld:

zoeken in de naamindex op het genealogisch-historisch tijdschrift Westhoek-Info. Er werd gezocht op het woord "Cailliau".

Zoals u in de Toelichtingen ziet kunt u zoeken met behulp van tekens met een speciale betekenis, om bv. de varianten van een naam in één keer alle tegelijk te vinden. Wil u hiervan gebruik maken, lees dan de toelichtingen aandachtig.

Daaronder ziet u ook de resultaten van het gegeven voorbeeld.

In het eerste groene kader verschijnt informatie over het bestand zelf (duiding). Daaronder komen de resultaten. Het gezochte en gevonden woord staat telkens in rood gemarkeerd.

Zoekopdracht :

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Startpagina Hoofdmenu  
Ariadne on line
Westhoek-Info, naamindices

Te doorzoeken bestand: NINWESTH
Geef te zoeken woordpatroon op   
...................................
  
Zoek Op

Toelichtingen :

De te doorzoeken bestanden zijn opgedeeld in 'gegevensblokken'. Een gegevensblok is bv. één enkele doopakte (doopregister) of één naam met bladzijdennummers voor bv. een tijdschriftenindex.

U kunt bestanden doorzoeken door een tekenreeks in het venster "woordpatroon" op te geven. Een woordpatroon mag alleen kleine letters of hoofdletters bevatten (*zonder* accenten!) en de speciale tekens hieronder vermeld.

Alle gegevensblokken van het bestand worden doorzocht op het voorkomen van die tekenreeks en dit op om het even welke plaats in het gegevensblok.

Die tekenreeks mag een naam voluit zijn ofwel een deel van een naam. Dus zoeken op beeck vindt niet alleen de naam Beeck maar ook de namen Beeckmans, Beeckaert, Verbeeck, Opdebeeck, Op de Beeck, Verbeecken, enz..

Er wordt bij het zoeken geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Let wel, aangezien gezocht wordt op om het even welke plaats in een gegevensblok, zal zoeken op beeck ook bv. de plaatsnamen Beeckegem of Meerbeeck vinden als die in het gegevensblok voorkomt!

U kan het zoeken op naamdelen inperken door gebruik te maken van een speciaal teken, nml. het punt (.) vooraan in het woordpatroon, achteraan in het woordpatroon of voor-en-achteraan in het woordpatroon:

 • Wil u het zoeken beperken tot tekenreeksen die beginnen met beeck, geef dan op: .beeck (bemerk het punt vooraan). Dan wordt alleen Beeckmans, Beeckaert (en Beeckegem) gevonden.

 • Wil u het zoeken beperken tot tekenreeksen die eindigen met beeck, geef dan op: beeck. (bemerk het punt achteraan). Dan wordt alleen Verbeeck, Opdebeeck, Op de Beeck (en Meerbeeck) gevonden.

 • U kan ook voor- en achteraan een punt gebruiken. Bv. .bogaert. vindt alleen Bogaert of Van Den Bogaert maar niet Vandenbogaert en Bogaerts. Een punt (.) moet u dus begrijpen als: op die plaats moet iets anders dan een letter staan. Bemerk dat een spatie ook 'iets anders' dan een letter is, en daarom zal dus ook Van Den Bogaert gevonden worden met .bogaert.

Nog een aantal tekens hebben speciale betekenis in het woordpatroon, nml. de tekens ?, = en *:
 • Het speciale teken ? is een 'joker' (E: wild-card) die symbolisch staat voor precies 1 teken (letter, spatie, enz..), bv. .bra?t. opgeven zal Braet, Braat, Bradt, Bragt, Brant, enz., vinden maar bv. niet Bracht (2 tekens: 'c' en 'h').

 • Het speciale teken = (gelijkheidsteken) is een 'joker' die symbolisch staat voor ofwel géén teken ofwel precies 1 teken (letter, spatie, enz.), bv. .de=wolf. opgeven zal Dewolf, De Wolf, Denwolf ... vinden. Bv. .Jans=en=. zal Jansen, Janssen, Jansens en Janssens vinden maar ook Jansoen, Jansoens, en Jansuene...

 • Het speciale teken * (sterretje) is een 'joker' die symbolisch staat voor géén teken ofwel precies 1 teken ofwel meerdere tekens (letters, spaties, leestekens, cijfers, enz.,), bv. .V*heyde. opgeven zal Vanderheyde, Van Der Heyde, Vandenheyde, Verheyde enz., vinden.

Tips :
 • Indien U zocht op een bepaalde familienaam, bv. Devriendt in een bepaald bestand, en het aantal keer dat die naam voorkomt is groter dan het maximum aantal vondsten dat toegelaten is om op het scherm afgebeeld te worden, dan kunt u bv. als volgt verfijnen : (indien in dat bestand na de familienaam de voornaam staat) : Zoek eerst naar Devriendt A dan naar Devriendt B, enz... Het kan ook zijn dat in het bestand steevast voornamen voor de familienamen staan (wat u kan weten door eens Toon begin van het bestand te doen). Dan zoekt u natuurlijk A Devriendt, enz...

 • Het speciale teken * is een 'gulzig' teken, in die zin dat het op zoek gaat naar het breedst mogelijke patroon van 0, 1 of meer tekens. En dat kan héél breed zijn! Stel dat U zoekt naar Van der heyde, Verheyde, Vanderheyde enz.. en daartoe het patroon V*heyde gebruikt (zoals hoger als voorbeeld reeds vermeld). U zal die namen vinden, maar besef goed dat ook in een regel als bv.
   DE VOCHT Joanna, geboren 16.11.1822 in Ter Heydevelden. Overleden op 19.11.1898 te Overboelare.
  V*heyde óók gevonden wordt en wel in de vorm van de (lange) tekenreeks:
   "VOCHT Joanna, geboren 16.11.1822 in Ter Heyde". Die begint immers met een V en eindigt met Heyde, daartussen liggen diverse soorten tekens, die alle door * geaccepteerd zijn.

 

Resultaten :

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Startpagina Hoofdmenu  
Ariadne on line
Westhoek-Info, naamindices

Doorzochte bestand : NINWESTH   (7882 gegevensblokken)


NAAMINDEX Geschied- en Familiekundig tijdschrift WESTHOEK-INFO
==============================================================

Index op de familienamen voorkomend in de eerste 10 jaargangen (1984-1994)
van het tijdschrift Westhoek-Info (streek Ieper-Veurne en Noord-Frankrijk).

Samengesteld door Joeri Stekelorum en Pieter Donche.

Zoekopdracht : Woordpatroon = "cailliau"   (reguliere expressie = "CAILLIAU")

Resultaten : Aantal vondsten = 2

NrGegevensblok
 1
 Cailliau: 1-1/14; 2/60; 3/10, 11, 12; 4/41; 5/29, 80, 81, 89; 6/14, 15
 2
 Cailliau: 8/53, 61; 9/32, 109, 114; 10/58

Nieuwe zoekopdracht zelfde bestand

 

Ariadne startpagina