Raadpleegbare bestanden.
Types en overzicht

Terug

Let wel: voor het effectieve raadplegen moet u vanuit de Ariadne hoofdpagina de link 'Steek van wal' kiezen (en het gevraagde paswoord invoeren). Wat hieronder staat is enkel een overzichtslijst, meer niet.

De bestanden zijn van meerdere types. In de eigenlijke menu's wordt het type steeds aangegeven door een icoon vóór de omschrijving:
gegevensblokbestand
   PDF (Portable Document File) bestand. Hiervoor hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Hebt u dat nog niet geïnstalleerd op uw PC, dan kan u dat gratis downloaden van het Internet:

Het openen van Acrobat Reader in uw web browser geeft soms problemen als het bestand groot is. Het is dan beter om uw Acrobat Reader aan te passen zodat Acrobat Reader vraagt waar hij het bestand op uw harde schijf mag wegschrijven. Dit bestand kan u daarna van uw schijf lezen, wat meestal geen problemen geeft. Om dit te veranderen: open Acrobat Reader, druk Ctrl+K (of ga via het menu: File / Preferences / General) en vink het item Web Browser Integration af. Maar best is steeds de laatste versie op te halen en te installeren (bv. de versie 5.0 loste dergelijke problemen met versie 4.x op)
PDF bestanden kunnen vragen naar een paswoord, dit paswoord staat erbij vermeld in het menu.
Raadpleging impliceert dat u zich akkoord verklaart geen kopies ervan te verspreiden noch van anderen aan te nemen, zonder voorafgaande toelating van de auteur(s).
   Internet WWW link.
   verwijst naar een ander item in zelfde menu.

Hoofdmenu Ariadne

   Bibliotheek Catalogi en Inventarissen
   Inhoudstafels en Indices
   Genealogische Databanken
   Genealogische Bronnen

Bibliotheek Catalogi en Inventarissen

   Microfilmen BS en PR West–Vlaanderen (21,5 MB)
   Stads– en Universiteitsbibliotheken Antwerpen
   Brabant, Katholieke Universiteit te Tilburg, NL
   Koninklijke Bibliotheek Brussel (Albertina)
   Vlaamse Openbare Bibliotheken
   Univ. Bibliotheken en Wetensch. Instellingen België (1)
   Univ. Bibliotheken en Wetensch. Instellingen België (2)
   EBSCO CD–ROM
   Ieper, Stadsarchief (936 pp)
   Library of Congress, Washington DC, bibliografie USA
   Library of Congress, Washington DC, bibliografie niet–USA
   VVF–Nationaal te Merksem, Bibliotheekcatalogus
   VVF–Provincie West–Vl. te Oostende, Bibliotheekcatalogus
   VVF–Provincie West–Vl., Genealogisch Repertorium
   Tongeren, stadsarchief

Inhoudstafels en Indices

   De Brabantse Leeuw, inhoud
   De Brabantse Leeuw, naamindices
   Gens Nostra, naamindex
   Genealogisch ts. Oost–Brabant (NL), inhoud
   Genealogisch ts. Oost–Brabant (NL), naamindex
   Wavrensia (Waver), inhoudstafel
   Wavrensia (Waver), naamindex
   Westhoek–Info, naamindices
   Indices Genealogische Werken

Gens Nostra, naamindex

   Gens Nostra, naamindex A–C
   Gens Nostra, naamindex D–G
   Gens Nostra, naamindex H–K
   Gens Nostra, naamindex L–O
   Gens Nostra, naamindex P–S
   Gens Nostra, naamindex T–Z

Indices Genealogische Werken

   Archiefinventarissen
   Brabant, Hertogelijk Huis/Trophees du –
   Brabant, Tablettes du –
   De Roovere, Manuscript – (KBB)
   Dunkerque, Familles Patriciennes de
   Familiegeschiedenissen
   Familiegeschiedenissen (2)
   Familiegeschiedenissen (3)
   Flandres, Tablettes des –
   Hainaut, Tablettes du –
   Heraldiek
   Hondschoote, Staten van Goed
   Vlaams Kwartierstatenboek 1,2
   Vlaams Kwartierstatenboek 3,4
   Kwartierstatenboeken allerlei
   Limburgse Families
   Limburg, Memoriaal Admin. Prov. –
   Noord–Frankrijk
   Staten van Goed
   Werken allerlei

Genealogische Databanken

   Genealogische Databank
   Wie Heeft Wat databank
   Familienamen in België 1987
   Familienamen in België 1997
   Louagie stam en verwanten –België en Noord_Frankrijk

Genealogische Bronnen

   Antwerpen, provincie
   Vlaams–Brabant, provincie
   Limburg, provincie
   Oost–Vlaanderen, provincie
   West–Vlaanderen, provincie
   Vlaanderen
   Brabant–Wallon (Waals–Brabant)
   Hainaut (Henegouwen)
   Liege (Luik)
   Namur (Namen)
   Luxembourg (Luxemburg)
   Zeeuws–Vlaanderen
   Noord–Frankrijk

Antwerpen, provincie

   Antwerpen, bevolking 1252–1659
   Antwerpen S.Jozef, dopen 1900–1920
   Baarle–Hertog, volkstelling 1796
   Baarle–Hertog, gehucht Zondereigen, bevolking 1796
   Baarle–Hertog/Nassau, huwelijken 1616–1810
   Beerse, haardtelling 1553
   Beerse, volkstelling 1702
   Beerse en Vosselaar, volkstelling 1693
   Blaasveld, telling 1747
   Boom, het laathof van Immerseel
   Boom, bevolkingsregister aanvang 19e eeuw
   Boom, burgerlijke stand
   Edegem, bevolking 1693
   Ekeren, klapper minuten not.F.Brabants 1866–69
   Ekeren, klapper minuten not.A.Pauwels 1853–55
   Ekeren, klapper minuten not.P.F. Tillieux 1789–94
   Ekeren, klapper minuten not.G. Van Hissenhoven 1855–66
   Ekeren, volkstelling 1796
   Essen, volkstelling 1693
   Essen en Kalmthout, telling handmolens 1738
   Gierle, parochieregisters 1559–1812
   Hingene, gezinsreconstructie
   Hoboken, volkstelling 1693
   Hoboken, volkstelling 1702
   Hoboken, volkstelling 1754
   Hoboken, volkstelling 1796
   Hoogstraten, begijnen
   Hoogstraten, geboorteakten 1797–1804
   Hoogstraten, trouwakten1797–1804
   Hoogstraten, overlijdens 1797–1804
   Hulshout+Heist o/d Berg, parochieregisters
   Hulshout, parochieregisters (andere bewerker)
   Kalmthout, volkstelling 1693
   Kalmthout : Essen en Kalmthout, telling handmolens 1738
   Leest, doopregister 1592–1823
   Leest, huwelijksregister 1595–1823
   Leest, begraafregister 1592–1823
   Lier, militaire graven 1914–1918
   Merksplas, communicanten 1836–1852
   Merksplas, eigendommen 1796
   Merksplas, huizentelling ca 1665
   Merksplas, volkstelling 1693
   Merksplas, volkstelling 1702
   Merksplas, volkstelling 1709
   Mortsel, overledenen luchtaanval 5 apr 1943
   Muizen, gezinsreconstructies
   Muizen, gezinsreconstructies 1580–1850
   Oevel, geboorten 1802–1822
   Oevel, huwelijken 1802–1822
   Oevel, overlijdens 1802–1822
   Poederlee, geboorten 1648–1815
   Poederlee, huwelijken 1648–1900
   Poederlee, overlijdens 1648–1900
   Poederlee, index schepenregisters 1642–1662
   Poppel, parochieregisters 1604–1803
   Poppel, burgerlijke stand 1803–1880
   Poppel, burgerlijke stand 1796–1900
   Poppel, volkstelling 1754
   Poppel, volkstelling 1796
   Poppel, volkstelling 1834
   Puurs, overlijdens 1797–1806
   Puurs, volkstelling 1796
   Puurs, wijk Sauvegarde, volkstelling 1796
   Puurs, Burgerlijke Stand 1823–1900, Geb. en Huw.
   Ramsel, parochieregisters
   Ravels, parochieregisters 1668–1803
   Ravels, burgerlijke stand 1803–1880
   Ravels, volkstelling 1693
   Ravels, volkstelling 1796
   Rijkevorsel, hoofd– en ploeggeld 1646
   Rijkevorsel, bevolking 1693
   Rijkevorsel, telling 1709
   Rijkevorsel, telling 1762
   Rijkevorsel, telling 1765
   Rijkevorsel, telling 1791
   Ruisbroek, overlijdensregister 1797–1819
   Ruisbroek, overlijdensregister 1820–1879
   Ruisbroek, bevolking 1891
   St.–Amands repertorium 1614–1864
   St–Amands, volkstelling 1796
   Tisselt, doopregister 1797–1802
   Tisselt, dopen 1789–1802
   Tisselt, doopregister 1789–1802
   Vosselaar : Beerse en Vosselaar, volkstelling 1693
   Vremde, gezinsreconstructies
   Weelde, doopregister
   Weelde, parochieregisters 1668–1803
   Weelde, burgerlijke stand 1803–1880
   Weelde, volkstelling 1693
   Weelde, volkstelling 1754
   Weelde, volkstelling 1796
   Westerlo, St.–Lambertus, parochieregisters
   Westerlo, geboorten 1802–1812
   Westerlo, huwelijken 1802–1812
   Westerlo, overlijden 1802–1812
   Wijnegem, haardtelling 1796
   Wijnegem, militieboeken 1816–34
   Wijnegem, militieboeken 1861–75
   Willebroek, dopen 1687–1727
   Willebroek, dopen 1779–1812
   Willebroek, doopregisters 1813–1893
   Willebroek St.Niklaas, dopen 1813–1892
   Willebroek, geboorten 1792–1900
   Willebroek, huwelijken 1792–1900
   Willebroek, lijkregister 1758–1759
   Willebroek, overlijden 1803–1892
   Willebroek, kiezerslijst 1906–07
   Willebroek, volkstelling 1796
   Willebroek, volkstelling 1830
   Willebroek, gezinsreconstructie 1730–1780
   Willebroek, gezinsreconstructies 1779–1793
   Willebroek, gezinsreconstructies 1794–1812
   Wortel, volkstelling 1754
   Wuustwezel, volkstelling 1693
   Zandvliet, gezinsbladen 1644–1900
   Zwijndrecht, parochieregisters
   Zwijndrecht Vlaams Hoofd, parochieregisters

Vlaams-Brabant, provincie

   Aarschot, volkstelling 1796
   Aarschot–Haterbeek, volkstelling 1796
   Aarschot–Nieuwrodeberg, volkstelling 1796
   Asse, parochieregisters
   Asse, par.reg., begraven
   Asse, burgemeesters 1794–1976
   Attenrode (Glabbeek), parochieregisters
   Averbode, overlijdensregister abdij
   Averbode, doodsbrieven abdij
   Begijnendijk, volkstelling 1796
   Bertem, parochieregisters
   Betekom, volkstelling 1796
   Bekkevoort, volkstelling 1709
   Bekkevoort, huwelijken 1800–1920
   Bekkevoort, rouwbrieven en bidprentjes
   Binkom, parochieregisters
   Bunsbeek (Glabbeek), parochieregisters
   Bunsbeek, volkstelling 1796
   Brussel begrafenissen 1347–1821
   Diegem, klapper parochieregisters
   Duisburg, parochieregisters
   Dutsel, volkstelling 1796
   Elewijt, gezinsreconstructie 18e eeuw
   Elingen(Pepingen), gezinsreconstructies
   Eppegem, gezinsreconstructies
   Gelrode, volkstelling 1796
   Glabbeek, parochieregisters
   Grimbergen, dopen 1590–1812
   Grimbergen, huwelijken 1590–1812
   Grimbergen, begrafenissen 1590–1812
   Hageland, familienamenindex
   Halle–Booienhoven, parochieregisters
   Haterbeek, volkstelling 1796
   Hever, Gezinsreconstructies
   Hever, inwoners 1656, 1655–1725
   Hoeilaart, volkstellingen 1829–1910
   Hoeleden, St.–Martinus, begraafregister
   Hoeleden, St.–Martinus, parochieregisters
   Holsbeek, volkstelling 1796
   Houwaart, parochieregisters
   Houwaart, volkstelling 1796
   Huldenberg, fusiegemeenten, parochieregisters
   Humelgem, parochieregisters
   Kapellen (Glabbeek), parochieregisters
   Kapelle–op–de–Bos gezinsreconstructies 1660–1796
   Kerkom (Leuvense), parochieregisters
   Kester, gezinsreconstructie 1779–1793
   Kiezegem, parochieregisters
   Korbeek–Dijle, parochieregisters
   Korbeek–Lo, volkstelling 1693
   Kortrijk, volkstelling 1796
   Kraainem, parochieregisters
   Langdorp, volkstelling 1796
   Leuven, krantenknipsels, naamindex
   Leuven, overlijdens 1996–97
   KUL overlijdens leden univ.gemeenschap
   Londerzeel, huwelijksregisters
   Londerzeel, begraafregisters
   Loonbeek, Ottenburg, Vossem e.a., parochieregisters
   Lubbeek, parochieregisters
   Machelen, parochieregisters
   Mechelen Zuid, volkstellingen
   Meldert, parochieregisters
   Meensel (Tielt–Winge), parochieregisters
   Meuzegem, gezinsreconstructies
   Molenbeek, St.–Laurentius, begrafenissen 1629–1839
   Neerhespen, parochieregisters
   Neerijse, parochieregisters
   Neerlanden, parochieregisters
   Neerlinter, volkstelling 1702
   Neerlinter, tellingen 1702, 1709, 1794, 1796
   Nieuwrode, parochieregisters
   Nieuwrode, volkstelling 1796
   Nieuwrodeberg, volkstelling 1796
   Nossegem, gezinsreconstructies
   Oudenaken, Militie 1816–1866
   Oud–Heverlee, parochieregisters
   Ottenburg : Loonbeek, Ottenburg, Vossem e.a., parochieregisters
   Pamel : Roosdaal en Pamel, gezinsreconstructies
   Ramsdonk, gezinsreconstructies 1618–1796
   Rillaar, volkstelling 1796
   Roosdaal en Pamel, gezinsreconstructies
   Rotselaar, Wezemaal, Werchter, genealogische gegevens families
   St–Agatha–Rode, parochieregisters
   St–Joris–Weert, parochieregisters
   St–Joris Winge, parochieregisters
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1693
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1702
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1709
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1749
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1755
   St.–Pieters–Rode, volkstelling 1796
   St–Stevens–Woluwe, parochieregisters
   Steenokkerzeel, parochieregisters
   Sterrebeek, gezinsreconstructies
   Tielt–Winge St–Martinus, parochieregisters
   Tielt–Winge O.L.Vrouw, parochieregisters
   Tienen, overleden begijnen 1696–1796
   Tienen, begijnen op 1.8.1821
   Vissenaken, St–Martinus, parochieregisters
   Vissenaken, St–Pieters, parochieregisters
   Vossem : Loonbeek, Ottenburg, Vossem e.a., parochieregisters
   Wersbeek, parochieregisters
   Wersbeek, begrafenissen 1794–1909
   Westmeerbeek, parochieregisters
   Wever (Glabbeek), parochieregisters
   Wezemaal, volkstelling 1796
   Wezemaal : Rotselaar, Wezemaal, Werchter, genealogische gegevens families
   Werchter : Rotselaar, Wezemaal, Werchter, genealogische gegevens families
   Wilsele St–Martinus, huw.register 1798–1972
   Zaventem, gezinsreconstructies 1673–1876
   Zemst, gezinsreconstructies
   Zemst, notarisakten
   Zemst, schepenbank
   Zemst, volkstelling 1686
   Zemst, volkstelling 1702
   Zemst, volkstelling 1755
   Zemst, vondelingen uit Mechelen
   Zichem, volkstelling 1709 (Word doc.)
   Zichem, volkstelling 1755
   Zuurbemde (Glabbeek), parochieregisters

Limburg, provincie

   Aalst : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Batheers : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Beek, burgerlijke stand 1800–1900
   Berbroek, gezinsreconstructies
   Berbroek, burg. stand 1798–1900
   Berbroek : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Berligen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Bocholt, parochieregisters 1797–1987
   Borlo : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Boekhout : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Broekom : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Brogel, gezinsreconstructies 19de eeuw
   Grote Brogel, gezinsreconstructies 1740–1914
   Kleine Brogel, gezinsreconstructies 1675–1914
   Buvingen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Donk : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Duras : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Ellikom 1800–1940 Burgerlijke Stand
   Ellikom, gegevens van grafstenen
   Engelsmanshoven : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Genk : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Gerdingen 1800–1910 Burgerlijke Stand
   Gotem : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Gruitrode, Meeuwen gezinsreconstructies 1615–1900
   Gruitrode 1615–1739 (PR klapper)
   Gruitrode 1800–1920 Burgerlijke Stand
   Gotem : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Gorsem : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Gors–Opleeuw, gezinsreconstructies
   Gutshoven : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Halen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Halmaal : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Ham, gezinsreconstructies
   Hasselt : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Hechtel : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Herk-de-Stad : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Herstappe : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Kermt : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Kleine Brogel, gezinsreconstructies 19de eeuw
   Kortijs : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Kozen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Kuringen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Kwaadmechelen, gezinsreconstructies
   Leopoldsburg : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Limburg, bidprentjes Rijksarchief Hasselt
   Limburgse bidprentjes E. Dubois (24.000)
   Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Loksbergen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Linkhout, gezinsreconstr. 1833–1900
   Lummen, bidprentjes
    Lummen, gezinsrec. burg. stand 1800–1900
   Lummen, burg. stand 1798–1900
   Lummen, bevolkingsreg. 1828–1929
   Meeuwen, gezinsreconstructies
   Meeuwen 1637–1803 (PR klapper)
   Meeuwen, gegevens van grafstenen
   Mettekoven : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Muizen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Neerglabbeek, burgerlijke stand 1800–1900
   Neerpelt, gezinsreconstructies 1560–1960
   Nieuwerkerken : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Niel : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Opitter 1800–1900, burgerlijke stand
   Ordingen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Overpelt, gezinsreconstructies
   Overpelt, gezinsreconstructies 1592–1901
   Peer, gezinsreconstructies 1595–1960
   Reppel 1635–1795 (PR klapper)
   Rijkel : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Riksingen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Romershoven : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Romershoven, gezinsreconstructies
   Runkelen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Schalkhoven, gezinsreconstructies
   Schulen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Sint-Hubrechts-Hern : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Sint-Lambrechts-Herk : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Spalbeek : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Stevoort : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Stokrooi : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Tongeren, lijst begijnen
   Tongeren, begijnen overleden te –
   Tongeren, parochieregisters, aanvull. huwelijken
   Tongeren, parochieregisters, aanvull. overlijdens
   Tongeren, schepenbank 1581–1638
   Tongeren, schepenbank 1630–1701
   Tongeren, volkstellingen 17/18de eeuw
   Tongerse gemeenten, volkstellingen 1796
   Tongeren en fusiegem., stadsarch. PR en BS
   Tongerlo 1765–1805 (PR)
   Tongerlo burgerlijke stand 1800–1900
   Ulbeek : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Veldwezelt gezinssam. 1630–1680 1743–1829
   Velm : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Voeren : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Vorsen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Werm : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Werm, gezinsreconstructies
   Wijchmaal, gezinsreconstructies 19de eeuw
   Wijchmaal, gezinsreconstructies 1630–1940
   Wijer : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Wijshagen 1800–1990 (PR)
   Wijshagen, gegevens van grafstenen
   Wilderen : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Zelem : Limburgse huwelijken tot circa 1900
   Zonhoven, bidprentjes

Oost-Vlaanderen, provincie

   Appelterre–Eichem, klapper parochieregisters
   Baasrode+Vlassenbroek, gezinsreconstructies 1610–1797
   Balegem, volkstelling 1796
   Bellem, communicanten 1614
   Buggenhout, dopen 1624–1799
   Buggenhout, dopen 1800–1850
   Buggenhout, huwelijken 1624–1799
   Buggenhout, huwelijken 1800–1850
   Buggenhout, begrafenissen in de kerk
   Deinze, O.L.Vrouw, parochieregisters 1612–1797
   Denderhoutem, alf. repertorium families ca 1914
   Gent, St.–Stefanus, doopregister 1803–1899
   Gent, Sint–Stefanus, doopregister 1900–1950
   Gent, St.–Stefanus, huwelijken 1803–1899 (klass. op man)
   Gent, St.–Stefanus, huwelijken 1803–1899 (klass. op vrouw)
   Gent, St.–Stefanus, huwelijken 1900–1999 (klass. op man)
   Gent, St.–Stefanus, huwelijken 1900–1999 (klass. op vrouw)
   Gent, St.–Stefanus, begraafregister 1676–1797
   Gent, St.–Stefanus, begraafregister 1803–1866
   Gent, St.–Stefanus, begraafregister 1900–1999
   Augustijnen, Personen uit de archieven
   Godveerdegem, volkstelling 1796
   Hamme, huwelijken 1796–1850
   Hamme, huwelijken 1851–1899
   Hamme, volkstelling 1815
   Hamme, gezinsreconstructies, A–G
   Hamme, gezinsreconstructies, G–R
   Hamme, gezinsreconstructies, R–Z
   Horebeke, S.Kornelis, Burg.Stand. Geb. 1796–1910
   Horebeke, S.Kornelis, Burg.Stand. Huw. 1796–1910
   Horebeke, S.Kornelis, Burg.Stand. Ovl. 1796–1910
   Horebeke, S.Maria, Burg.Stand. Geb. 1796–1910
   Horebeke, S.Maria, Burg.Stand. Huw. 1796–1910
   Horebeke, S.Maria, Burg.Stand. Ovl. 1796–1910
   Kruishoutem, doopakten 1635–1829
   Kruishoutem, huwelijksakten 1645–1899
   Kruishoutem, overlijdensakten 1600–1850
   Meetjesland, index persoonlijke genealogieen
   Meetjesland, genealogische bronnen
   Middelburg (Vl.), volkstelling 1796
   Moerzeke, gezinsreconstructies 1591–1900
   Ninove, doopregister
   Nukerk, doopregister 1796–1805
   Nukerk, huwelijksregister 1796–1801
   Onkerzele, bidprentjes
   Onkerzele, rouwbrieven
   Opdorp, penningcohieren
   Opdorp, dopen 1731–1850
   Opdorp, huwelijken 1731–1850
   Opdorp, begrafenis in de kerk
   Outer, doopregister
   Outer, geboorteregister
   Outer, begraafregisters
   Sinaai, gezinsreconstructies 1611–1804
   St–Niklaas, gezinsreconstructies voor 1640
   Ursel, communicanten 1613/14
   Ursel, communicanten 1619
   Vlassenbroek, gezinsreconstructies
   Waasland, lenen 1320
   Weert, gezinsreconstructies 1787–1872
   Wulfsberghe (hh in Oedelem en Ursel)

West-Vlaanderen, provincie

   Aalbeke, klappers huw. 1797–ca.1900
   Adinkerke, geboorten 19de eeuw
   Adinkerke dopen 1594–1727
   Adinkerke Burg Stand 1796–
   Bellegem, klappers huw. 1796–ca.1900
   Beveren–IJzer, landboek 1600/07
   Beveren–IJzer Burg Stand 1796–
   Beveren–Leie, klappers huw. 1797–ca.1900
   Bikschote, klappers huw. 1797–ca.1900
   Bissegem, klappers huw. 1797–ca.1900
   Boezinge, status animarum 1610–1611
   Bossuit, klappers huw. 1797–ca.1819
   Brugge, historische bronnen (o.a. grafschriften)
   Brugge, parochieregisters
   Brugge, volkstelling 1748
   Brugse gemeenten, militieloting 1909
   Dadizele, klappers huw. 1797–ca.1900
   Deerlijk, bidprentjes
   Dentergem, klappers huw. 1797–ca.1806
   Desselgem, klappers huw. 1798–ca.1806
   Dikkebus, klappers huw. 1797–1805
   Dranouter, klappers huw. 1796–ca.1904
   Dranouter, bidprentjes
   Elverdinge, klappers huw. 1796–1805, 1885–ca.1900
   Geluveld, parochieregisters
   Geluwe, klappers huw. 1797–ca.1838
   Gullegem, klappers huw. 1796–ca.1819
   Helkijn, klappers huw. 1796–1814
   Heule, gezinsreconstructies
   Heule, klappers huw. 1797–1900
   Heuvelland, bidprentjes
   Hollebeke, klappers huw. 1797–1905
   Hoogstade, klappers huw. 1797–1899
   Hoogstade Burg Stand 1796–
   Houtem Burg Stand 1796–
   Houthulst, klappers huw. 1857–1897
   Houthulst, huwelijken, 1857–1897
   Houthulst, overlijdens, 1857–1899
   Ieper, kasselrij chirurgijnen 1694–1795
   Ieperse kasselrij, lijst vroedvrouwen 1775–76
   Ieper, pointingen Ieper–St.–Jacob in kasselrij
   Ingooigem, klappers huw. 1797–ca.1900
   Izenberge Burg Stand 1796–
   Kachtem, klappers huw. 1798–1810
   Kaster, klappers huw. 1798–1807
   Kemmel, klappers huw. 1796–1806
   Klerken, volkstelling 1748
   Klerken, dopen 1807–1854
   Klerken, huwelijken 1653–1792
   Klerken, huwelijken 1796–1811, 1823–1897
   Klerken, overlijdens 1810–1822
   Knokke–Heist, begraafplaats
   Koksijde Burg Stand 1796–
   Kortrijk, klappers huw. 1796–1825
   Kortrijk, klappers huw. 1826–1850
   Kortrijk, klappers huw. 1851–1875
   Kortrijk, klappers huw. 1876–1893, 1895–1900
   Kooigem, klappers huw. 1797–ca.1900
   Kortrijk, klappers huw. 1796–ca.1898
   Krombeke, klappers huw. 1797–ca.1900
   Lampernisse, parochieregisters 1868–1995
   Langemark, klappers huw. 1817–1834
   Lauwe, klappers huw. 1797–ca.1900
   Ledegem, klappers huw. 1797–ca.1806
   Loker, klappers huw. 1795–ca.1904
   Marke, klappers huw. 1797–ca.1900
   Menen, klappers huw. 1796–1798, 1807–1840
   Mesen stad, volkstelling 1615, 1815
   Mesen, klappers huw. 1796–ca.1905
   Meulebeke, klappers huw. 1795–ca.1802, 1809–1827
   Moere, burgerlijke stand, gezinsreconstructies
   Moorsele, klappers huw. 1797–ca.1900
   Moorslede, klappers huw. 1797–ca.1900
   Nieuwkerke, klappers huw. 1796–1851
   Oedelem, volkstelling 1814
   Oeselgem, klappers huw. 1797–ca.1802
   Ooigem, klappers huw. 1797–ca.1807
   Oostduinkerke Burg Stand 1797–
   Oostrozebeke, klappers huw. 1806–ca.1813
   Oostende, schipbreukelingen, bidprentjes
   Oostende, parochieregisters 19de eeuw
   Oostvleteren, klappers huw. 1801–ca.1808
   Otegem, klappers huw. 1801–ca.1805
   Oudenburg (Groot–), gezinsreconstr. 19de eeuw
   Outrijve, klappers huw. 1797–ca.1808
   Pervijze, bidprentjes
   Poperinge, bevolking voor 1600
   Poperingse schepenarchiefreeksen
   Poperinge, Zwijnland, processen
   Poperinge, processen 1600–1604
   Poperinge, reg.boeten 1628–1655
   Poperinge, reg.boeten 1655–1706
   Poperinge, reg.boeten 1706–1718
   Poperinge, disrekening 1607
   Poperinge, klappers huw. 1797–ca.1859
   Proven, klappers huw. 1797–ca.1900
   Rekkem, klappers huw. 1797–1900
   Reningelst, klappers huw. 1797–ca.1900
   Roesbrugge–Haringe, klappers huw. 1797–ca.1900
   Roeselare "Zantingen" <1600 archief
   Rollegem en omstreken, bidprentjes
   Rollegem, klappers huw. 1797–ca.1805
   Ruiselede, behoeftigen 1805
   Rumbeke, kerkrekeningen naamindex
   St.–Baafs–Vijve, klappers huw. 1797–ca.1900
   St.–Denijs, klappers huw. 1797–ca.1802
   St.–Eloois–Vijve, klappers huw. 1797–ca.1806
   St.–Eloois–Winkel, klappers huw. 1798–ca.1806
   Slijpe, parochieregisters
   Snaaskerke, burg.stand, gezinsreconstructies
   Spiere, klappers huw. 1796–ca.1819
   Stavele, bidprentjes
   Stavele Burg Stand 1796–1890
   Tiegem, klappers huw. 1796–ca.1806
   Veurne Burg Stand 1871–
   Vlamertinge, klappers huw. 1796–ca.1806
   Vichte, klappers huw. 1800–ca.1808
   Vinkem Burg Stand 1796–
   Vlamertinge, klappers huw. 1796–ca.1806
   Voormezele, klappers huw. 1796–ca.1806
   Waarmaarde, klappers huw. 1796–ca.1806
   Wakken, klappers huw. 1797–1900
   Waregem, kadaster
   Waregem, Belastingslijsten 1572–1604
   Waregem, Bevolkingsgegevens
   Waregem, klappers huw. 1797–ca.1798
   Watou, klappers huw. 1797–ca.1900
   Westende, parochieregisters
   (West)Nieuwkerke, klappers huw. 1797–ca.1805
   Westouter, volkstelling 1814–15
   West–Vlaamse bidprentjes van voor 1900
   West–Vlaamse bidprentjes, verz. Frutsaert
   Wervik, klappers huw. 1796–1905
   Westvleteren, klappers huw. 1796–1806
   West–Vlaanderen, akten BS en PR diverse gemeenten
   Wevelgem, klappers huw. 1804–ca.1810
   Wielsbeke, klappers huw. 1798–ca.1799
   Wijtschate, klappers huw. 1796–1905
   Woesten, klappers huw. 1800–1808
   Wulpen Burg Stand 1796–
   Wulveringem Burg Stand 1796–
   Wulvergem, klappers huw. 1796–ca.1906
   Zevekote, burg.stand, gezinsreconstructies
   Zwevegem, klappers huw. 1797–ca.1835

Brugge, parochieregisters

   Brugge, doopregisters 1565–1796, A–B
   Brugge, doopregisters 1565–1796, C–D
   Brugge, doopregisters 1565–1796, E–H
   Brugge, doopregisters 1565–1796, I–MH
   Brugge, doopregisters 1565–1796, MI–Q
   Brugge, doopregisters 1565–1796, R–T
   Brugge, doopregisters 1565–1796, U–Z
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, A–B
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, C–D
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, E–H
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, I–MH
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, MI–Q
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, R–T
   Brugge, huwelijkregisters 1558–1796, U–Z
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, A–B
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, C–D
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, E–H
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, I–ME
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, MI–Q
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, R–T
   Brugge, begraafregisters 1574–1796, U–Z

Oostende, parochieregisters 19de eeuw

   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter A
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter B
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter C
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter D
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter E
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter F
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter G
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter H
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter I en J
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter K
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter L
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter M
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter N
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter O
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter P en Q
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter R
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter S
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter T en U
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter V
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter W
   Oostende, parochiereg. 19de e., beginletter X Y en Z

Vlaanderen

   Fonds Aanwinsten (naamindex), VVF–Oostende
   Bidprentjes, verz. Bea Coppens
   Bidprentjes, verz. Delodder, A–B
   Bidprentjes, verz. Delodder, C
   Bidprentjes, verz. Delodder, D
   Bidprentjes, verz. Delodder, E–H
   Bidprentjes, verz. Delodder, I–L
   Bidprentjes, verz. Delodder, M–O
   Bidprentjes, verz. Delodder, P–R
   Bidprentjes, verz. Delodder, S–U
   Bidprentjes, verz. Delodder, V
   Bidprentjes, verz. Delodder, W–Z
   Bidprentjes, verz. F.De Vliegher
   Bidprentjes, rouwbrieven, kranten – Limburg
   Bidprentjes (oude, grafisch), VVF–Oostende
   Bidprentjes, Oostende
   Bidprentjes, verz. H.Vanleenhove
   Bidprentjes, verz. F.Verdyck
   Bidprentjes, verz. J.Verhavert
   Bidprentjes, VVF–Leuven
   Bidprentjes, rouwbrieven – verz. Th.Wuyts, B.Coppens
   Rouwbrieven, verz. Bea Coppens
   Rouwbrieven, verz. L. Debrier
   Rouwbrieven, verz. F.De Vliegher
   Rouwbrieven, Leuvense, S.Everaerts
   Rouwbrieven, verz. C.Spriet–Dewaele
   Rouwbrieven, verz. C.Van Cleynenbreugel
   Rouwbrieven, verz. M.Vanhamme
   Rouwbrieven, verz. H.Vanleenhove
   Rouwbrieven, VVF–Brussel
   Rouwbrieven, VVF–Leuven
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, A
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, B
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, C
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, D (dl. 1)
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, D (dl. 2)
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, D (dl. 3)
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, D (dl. 4)
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, E
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, F
   Rouwbrieven, VVF–Oostende, G
   Trouwboekjes, VVF–Oostende
   Vlaamse soldatenbrieven, Napoleontische tijd
   Frans–Vlaamse soldatenbrieven, Napoleontische tijd
   Overlijdens mil.hosp. 1917–18 Beveren–IJzer
   Belgische soldaten uit W.O.1 gestorven in Frankrijk

Brabant-Wallon

   Baisy–Thy, geboorten 18de en 19de eeuw
   Baisy–Thy, huwelijken 18de en 19de eeuw
   Baisy–Thy, overlijdens 18de en 19de eeuw
   Chapelle St–Laurent, parochieregisters
   Grez–Doiceau, volkstelling 1830
   Hamme–Mille, parochieregisters
   Incourt, parochieregisters
   Jauchelette, parochieregisters
   Lathuy, parochieregisters
   Limal, volkstelling 19de eeuw
   Longueville, parochieregisters
   Marbais–La–Tour, geboorten, 1797–1813
   Marbais–La–Tour, geboorten, 1814–1848
   Marbais–La–Tour, huwelijken, 1787–1848
   Marbais–La–Tour, overlijdens, 1787–1814
   Mellery, geboorten 18de en 19de eeuw
   Mellery, huwelijken 18de en 19de eeuw
   Mellery, overlijdens 18de en 19de eeuw
   Melin, parochieregisters
   Nethen, parochieregisters
   Rouwbrieven, verzameling Netradyle
   Nodebais, parochieregisters
   Pieton, huwelijken 1810–1825
   Pietrebais, parochieregisters
   Sart–lez–Walhain, parochieregisters
   Tilly, geboorten 18de en 19de eeuw
   Tilly, huwelijken 18de en 19de eeuw
   Tilly, overlijdens 18de en 19de eeuw
   Villers–la–Ville, geboorten 18de en 19de eeuw
   Villers–la–Ville, huwelijken 18de en 19de eeuw
   Villers–la–Ville, overlijdens 18de en 19de eeuw
   Ways, geboorten 18de en 19de eeuw
   Ways, huwelijken 18de en 19de eeuw
   Ways, overlijdens 18de en 19de eeuw

Hainaut (Henegouwen)

   Antoing begraafregisters
   Antoing, begraafregisters 1665–1801
   Aubechies, begrafenisregisters 1705–1802
   Barry, begrafenisregisters 1735–1796
   Bas�cles, dopen 1698–1805
   Bas�cles, huwelijken 1697–1806
   Basecles begraafregisters
   Baugnies, begrafenisregisters 1757–1796
   Beloeil, begrafenisregisters 1681–1796
   Bernissart, begrafenisregisters 1732–1791
   Blaton begraafregisters
   Blicquy, begrafenisregisters 1752–1853
   Bl�haries, begrafenisregisters 1693–1796
   Braffe, begrafenisregisters 1719–1797
   Brasmenil, Bewoners Popp 1860
   Brasmenil, begrafenisregisters 1799–1890
   Brasmenil, gezinsreconstructie 1672–1673
   Brasmenil, gezinsreconstructie 1747
   Brasmenil, gezinsreconstructie 1769
   Bruneheau begraafregisters
   Bruyelle, begrafenisregisters 1697–1802
   Bury, begrafenisregisters 1707–1797
   Callenelle, begrafenisregisters 1701–1796
   Calonne, begrafenisregisters 1723–1791
   Chapelle–�–Oie, begrafenisregisters 1729–1802
   Chapelle–�–Wattines, begrafenisregisters 1719–1797
   Chercq, begrafenisregisters 1643–1796
   Courcelles, parochieregisters 1779–1793
   Ellignies–Sainte–Anne, begrafenisregisters 1735–1796
   Ellignies–Sainte–Anne, gezinsreconstructies 1730–1900
   Ere, begrafenisregisters 1668–1796
   Fontenoy, begrafenisregisters 1705–1797
   Gallaix, begrafenisregisters 1721–1803
   Gaurain–Ramecroix, begraafregisters
   Gaurain–Ramecroix, begrafenisregisters 1720–1796
   Gouy–lez–Pieton, huwelijken 1693–1800
   Gouy–lez–Pieton, huwelijken 1877–1880
   Grandglise, begrafenisregisters 1736–1812
   Grandmetz, begrafenisregisters 1715–1797
   Guignies, begrafenisregisters 1597–1796
   Harchies, begrafenisregisters 1719–1791
   Ham–sur–Heure, geboorten 1717–1720
   Ham–sur–Heure, geboorten 1721–1747
   Ham–sur–Heure, geboorten 1747–1773
   Ham–sur–Heure, geboorten 1774–1790
   Ham–sur–Heure, geboorten 1790–1799
   Ham–sur–Heure,   geboorten 1790–1799 (bis)
   Ham–sur–Heure, geboorten 1800–1806
   Ham–sur–Heure, geboorten 1806–1812
   Ham–sur–Heure, geboorten 1813–1818
   Ham–sur–Heure, huwelijken 1721–1772
   Ham–sur–Heure, huwelijken 1772–1790
   Ham–sur–Heure, huwelijken 1800–1814
   Ham–sur–Heure, overlijdens 1671–1720
   Ham–sur–Heure, overlijdens 1721–1768
   Ham–sur–Heure, overlijdens 1769–1799
   Ham–sur–Heure, overlijdens 1800–1808
   Hollain, begrafenisregisters 1694–1796
   Howardries, begrafenisregisters 1663–1791
   Jollain–Merlin, begrafenisregisters 1722–1796
   Landelies, geboorten, 1610–1803
   Landelies, huwelijken, 1610–1803
   Landelies, huwelijken, 1771–1792
   Landelies, overlijdens, 1610–1802
   Laplaigne, begrafenisregisters 1719–1797
   Lesdain, begrafenisregisters 1641–1796
   Leuze–en–Hainaut, begraafregisters
   Maubray, begrafenisregisters 1697–1802
   Montbliart, geboorten 1608–1800
   Montvalezan–sur–S�ez (FR), parochieregisters 1650–1799
   Moustier–lez–Frasnes, gezinsreconstructies 1700–1796
   Peronnes–lez–Antoing, begrafenisregisters 1803–1825
   Perulwelz, begrafenisregisters 1677–1796
   Pipaix, begrafenisregisters 1719–1797
   Pipaix, dopen 1700–1719
   Pipaix, huwelijken 1699–1740
   Pommeroeul, begrafenisregisters 1709–1798
   P�ronnes–lez–Antoing, begrafenisregisters 1803–1825
   P�ruwelz, begrafenisregisters 1677–1796
   Pipaix huwelijken 1693–1717
   Pipaix gezinsreconstructies 1699–1718
   Quevechamps, begrafenisregisters 1719–1791
   Ragnies, geboorten, 1622–1816
   Ragnies, geboorten, 1798–1866
   Ragnies, geboorten, 1881–1895
   Ragnies, huwelijken, 1619–1816
   Ragnies, huwelijken, 1798–1866
   Ragnies, huwelijken, 1867–1880
   Ragnies, huwelijken, 1881–1882
   Ragnies, overlijdens, 1630–1816
   Ragnies, overlijdens, 1798–1880
   Rance, geboorten, 1650–1801
   Rance, geboorten, 1797–1857
   Rance, huwelijken, 1644–1857
   Rance, overlijdens, 1787–1814
   Ramegnies, dopen 1692–1719
   Ramegnies, huwelijken 1693–1717
   Ramegnies–Chin, huwelijken 1673–1900
   Rocourt, begrafenisregisters 1672–1803
   Rongy, begrafenisregisters 1617–1796
   Saint–Maur, huwelijken 1591–1796
   Sivry, geboorten 1650–1802
   Stambruges, begrafenisregisters 1691–1797
   Thieulain, begrafenisregisters 1719–1803
   Thumaide–Ramignies, begrafenisregisters 1719–1797
   Tournaisis, ancienne chat. d'Ath et nord de Valenciennes, baptemes 1582–1803
   Tourpes, begrafenisregisters 1717–1802
   Vaulx, begrafenisregisters 1719–1796
   Vezon, begrafenisregisters 1727–1791
   Wadelincourt, begrafenisregisters 1725–1803
   Wasmes–Briffoeil, begrafenisregisters 1697–1803
   Wez–Velvain, begrafenisregisters 1674–1796
   Wiers, begraafregisters
   Willaupuis, begrafenisregisters 1718–1796

Liege (Luik)

   Aubel, regesten notaris P.A. Pironnet 1695–1703
   Battice : Herve (parochie)
   Chaineux, dopen 1704–1780, 1801–1820, 1821–1832
   Chaineux, huwelijken 1704–1730, 1814–1823
   Chaineux, begrafenissen 1796–1834
   Chaineux : Herve (parochie)
   Charneux, dopen 1631–1636, 1639–1684, 1694–1758
   Charneux, huwelijken 1639–1662, begrafenissen 1639–1663
   Charneux (regesten rechterlijke en notari�le archieven) : Herve
   Clermont–sur–Berwinne, huwelijken 1698–1730
   Clermont–sur–Berwinne,  obituarium en broederschap St. Jacques 1500–1605
   Clermont–sur–Berwinne, regesten rechterlijk archief 1525–1588
   Clermont–sur–Berwinne, regesten notarissen 1698–1718, 1754–1796
   Franchise de Herve, regesten rechterlijk archief 1553–1652, 1655–1669, 1674–1690, 1694–1697
   Franchise de Herve, regesten notaris J.H. de Hauregard 1693–1735
   Herve, (land van ~, Luik) families 1550–1730
   Herve (parochie), huwelijken 1693–1696, betreft de dorpen Battice, Chaineux, Herve en Jos�
   Ban de Herve (Charneux en Thimister), regesten rechterlijk archief 1523–1551, 1564–1699
   Ban de Herve, regesten notarissen 1666–1747
   Huy, genealogische databank
   Jose : Herve (parochie)
   Jul�mont, regesten rechterlijk archief 1528...1636
   Mortier, regesten rechterlijk archief 1515–1660, 1673–1698
   Raeren, dopen 1668–1699
   Raeren, dopen 1709–1709
   Raeren, dopen 1700–1745
   Raeren, dopen 1745–1778
   Raeren, dopen 1779–1789
   Raeren, dopen 1790–1796
   Raeren, huwelijken 1693–1806
   Raeren, overlijdens 1671–1778
   Thimister : Ban de Herve
   Trembleur, regesten rechterlijk archief 1504–1616

Namur (Namen)

Luxembourg (Luxemburg)

   Bellevaux, D 1669–1796, H 1680–1796, B 1680–1798
   Bellevaux, H 1797–1900
   Bellevaux B 1680–1798
   Botassart huwelijken 1797–1821
   Bouillon, dopen 1618–1758
   Bouillon, dopen 1759–1795
   Bouillon, dopen 1782–1904
   Bouillon, huwelijken 1636–1784
   Bouillon, huwelijken 1775–1795
   Bouillon, huwelijken 1795–1904
   Bouillon, begrafenisregisters 1775–1795
   Bouillon, begrafenisregisters 1775–1795
   Bouillon, begrafenisregisters 1795–1904
   Curfoz, huwelijken 1797–1823
   Dohan, huwelijken burgerlijke stand 1799–1900
   Fays–les–Veneurs, D 1627–1789, H 1668–1789, B 1668–1789
   Herbeumont, geboorten 15981924
   Herbeumont, huwelijken 1663–1907
   Herbeumont, overlijdens 1693–1941
   Les Hayons, huwelijken burgerlijke stand 1797–1823
   Luxemburg (GH), Burgerlijke stand 1853–1863
   Medernach (GH), huwelijken 1802–1892
   Noirefontaine, huwelijken burgerlijke stand 1797–1848
   Rachecourt, gezinsreconstructies 1649–1736
   Sensenruth, huwelijken 1637–1796
   Sensenruth, huwelijken 1796–1900
   Ucimont, huwelijken 1796–1900

Zeeuws-Vlaanderen

Noord-Frankrijk

   Armbouts–cappel, klapper parochieregisters
   Bambecque, klapper parochieregisters
   Bergues–Saint–Winnoc St.–Martin, klapper doopregisters
   Bergues–Saint–Winnoc St.–Martin, klapper huwelijksregisters
   Bergues–Saint–Winnoc St.–Martin, klapper begraafregisters
   Bergues–Saint–Winnoc St.–Pierre, klapper parochieregisters
   Bierne, landboek 1567
   Brouckerque, klapper parochieregisters
   Bucqouy (Arras), parochieregisters en burg. stand
   Chateau–l'Abbaye, (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1713–1805
   Clarques (Arques),gezinsreconstructies
   Clary (Cambrai), genealogische bronnen
   Craywick : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Dunkerque en Killem, parochieregisters
   Ebblinghem, houders paasplicht 1696
   Epinoy (arr. Arras), families 1662–1792
   Eringhem : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Escaupont (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1738–1803
   Flines–les–Mortagne (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1696–1803
   Frelinghien 1853–1903
   Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Gravelines, huwelijken
   Gravelines, volkstelling 1891
   Guines : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Halluin (a/d grens bij Menen), Neuville, Roncq: huwelijkscontracten
   Haussy (arr. Cambrai), families voor 1700
   Haverskerque, (arr. Dunkerque), families 1671–1792
   Hergnies (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1719–1880
   Herzeele, klapper parochieregisters
   Holque : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Iwuy (Cambrai):klappers parochieregisters en burg.stand
   Killem : Dunkerque en Killem, parochieregisters
   Millam : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Landas (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1694–1803
   Lecelles(arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1716–1803
   Lille_Kortrijk, huwelijkscontracten grensgemeenten
   Maulde (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1695–1814
   Mons–en–Baroeul (Lille):parochieregisters 1908–13, 1921–36
   Mouvaux (arr. Lille) notarisakten Mr J.–B. Dumortier
   Mouvaux (arr. Lille) notarisakten Mr Germain Vincre
   Neuville : Halluin (a/d grens bij Menen), Neuville, Roncq
   Nivelle (arr. Valenciennes)– 1650–1803
   Polincove : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   Raismes (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1672–1802
   Roncq : Halluin (a/d grens bij Menen), Neuville, Roncq
   Rosult (arr. Valenciennes)– 1691–1803
   Rumegies (arr. Valenciennes) �begrafenisregisters 1614–1803
   Sameon (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1651–1803
   Seclin (Lille), parochieregisters 1595–1900
   Spycker : Gravelines en diverse andere parochieregisters
   St–Python (Cambrai):families
   Thun–St–Amand (arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1694–1805
   Vicoigne(arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1682–1790
   Vieux–Conde(arr. Valenciennes) begrafenisregisters 1740–1803
   Volckerinckhove, houders paasplicht 1648–89
   Verlinghem (Lille): gezinsreconstructies
   Warhem, klapper parochieregisters
   Weppes (Lille):genealogische gegevens families
   Weppes (Lille): gezinsreconstructies
   West–Cappel, klapper parochieregisters
   Wormhout, klapper parochieregisters
   Wylder, klapper parochieregisters

Ariadne startpagina